Univerzita třetího věku Západočeské univerzity v Plzni je od roku 1996 členem Asociace univerzit třetího věku sdružující instituce, které nabízejí a provozují vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského vzdělávání určené občanům ČR v důchodovém věku.

Od roku 2019 do ledna 2022 byla Mgr. Magdalena Edlová, DiS. prezidentem této asociace.